Tiiveysmittaus

Rakennusten tiiveysmittaukset koko Etelä-Suomen alueella

Me mittaamme kaiken kokoisia rakennuksia, omakotitaloista suuriin toimistorakennuksiin.

Tiiveysmittausten lisäksi suoritamme erilaisia rakennusten ilmatiiveyteen ja lämpötekniseen toimivuuteen liittyviä tutkimuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Referenssit

Toimistorakennukset

 • Toimisto ja liikekeskus Dixin toimisto-osa, Vantaa, ilmatiiveysmittaus
 • OIH-Maarinranta, Espoo, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Technopolis Ruoholahti, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • Kirkkonummen kunnantalo, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Ratamestarinkatu 9, Helsinki, ulkoseinien tiiveystutkimus merkkiaineella
 • Safiiri 2, Espoo, ilmatiiveysmittaus
 • Arctia Katajanokka, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • Technopolis Helsinki-Vantaa G, ilmatiiveysmittaus

Liikerakennukset

 • Toimisto ja liikekeskus Dixin liikekeskus, Vantaa, ilmatiiveysmittaus
 • Tokmanni, Kerava, ilmatiiveysmittaus
 • K-Supermarket, Nurmijärvi, ilmatiiveysmittaus

Koulut ja päiväkodit

 • TKK:n päärakennus, Otaniemi, Espoo, ulkoseinien tiiveystutkimus merkkiaineella
 • Linnajoen koulu, Porvoo, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Pukinmäen peruskoulu, Helsinki, alapohjan luukkujen tiiveystutkimus merkkiaineella
 • Miehikkälän koulukeskus, ilmavuotojen paikannus lämpökameralla
 • Vehnätien päiväkoti, Vantaa, ilmatiiveysmittaus
 • LPK-Omenapuisto, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • LPR Isonneva, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • Kalevan koulun uudisosa,Kerava, ilmatiiveysmittaus
 • Miehikkälän siirrettävä koulu, ilmatiiveysmittaus
 • Luonnontieteidentalo 2, Turku, ilmatiiveysmittaus

Palvelurakennukset

 • Koukkusaaren ryhmäkoti, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • Kasken ryhmäkoti, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • UVP-Vihti, ilmatiiveysmittaus
 • Hovinsaaren hoivakoti III, Kotka, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Kirkkonummen asumispalveluyksikkö, ilmatiiveysmittaus
 • Hansakallion asumispalveluyksikkö, Espoo, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus
 • Sofianlehdon ryhmäkodit, Helsinki, ilmatiiveysmittaus
 • Eskolan hoivakodit, Kotka, ilmatiiveysmittaus
 • Simonkylän hoivakoti, Vantaa, ilmatiiveysmittaus
 • Valkokulta, Kirkkonummi, ilmatiiveysmittaus
 • Espoon sairaala, ilmatiiveysmittaus

Tuotantorakennukset

 • Tuotantohalli ja toimistotilat, Marttilankatu, Kotka, ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus

Asuinrakennukset

Olemme suorittaneet tiiveysmittauksia, ilmavuotojen paikannuksia ja lämpökuvauksia lukuisiin asuinkerrostaloihin, rivitaloihin, paritaloihin ja omakotitaloihin.

Mittaukset suorittaa  VTT:n sertifioima rakennusten ilmatiiviyden mittaaja.

 

Tietoa tiiveysmittauksesta

Tiiveysmittauksen suoritus ja ilmavuotoluku

Rakennuksen vaipan ilmatiiveys mitataan painekokeella, jonka tuloksena saadaan ilmanvuotoluku n50 tai q50. n50 luku ilmoittaa kuinka monta kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa paine-eron ollessa 50 Pa. q50luku ilmoittaa kuinka monta kuutiota tunnissa per neliö rakennus vuotaa 50 Pa paine-erolla.

q50 lukua käytetään rakennuksissa joiden rakennuslupa on myönnetty 1.7.2012 jälkeen. Ilmanvuotolukua käytetään lämpöhäviöiden tasauslaskennassa sekä laskettaessa rakennuksen energian kulutusta. ilmavuotoluku on myös erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari.

Asuinkerrostaloissa tiiveysmittaus voidaan suorittaa koko rakennukselle, porraskohtaisesti tai huoneistokohtaisesti. Huoneistokohtainen tiiveysmittaus tehdään mittaamalla vähintään 20% huoneistoista.

Rivitaloissa mitataan vähintään 20% huoneistoista ja paritaloissa ilmatiiveys mitataan vähintään toisesta huoneistosta.

Suuremmissa kohteissa tiiveysmittaus suunnitellaan tapauskohtaisesti. Se voidaan suorittaa rakennuksen omilla ilmanvaihtokoneilla tai erillisellä painekoelaitteistolla.

Ilmatiiviyden mittaus ei yksinään paljasta ilmavuotojen sijaintia, tiiveysmittauksen yhteydessä onkin suositeltavaa tehdä myös vuotokohtien paikannus. Ilmavuodot voidaan paikantaa lämpökameralla tai merkkisavulla. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun tiiveysmittaus tehdään jo rakennusvaiheessa, jolloin mahdolliset vuotokohdat pystytään vielä tiivistämään.

vuotoluku

Kuvaus

0,6

Passiivitalomääritelmän täyttävä ilmanpitävyys

1,0

Hyvä ilmanpitävyys ja Suomen rakentamismääräyskokoelman asettama ohjearvo

2,0

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytettävä vertailuarvo

4,0

Rakentamismääräysten raja josta pienempää lukua ei saa käyttää ilman että tehdään tiiviysmittaus

>4,0

Heikko ilmanpitävyys

Tiiveysmittaukset omakotirakentajille

Ilmatiiveyden mittaukset omakotirakentajille

Omakotitalojen tiiviysmittaukset koko Etelä-Suomen alueella

Mittaus tehdään talon ulko-oven karmeihin kiinnitettävällä painekoelaitteistolla. Tiiveysmittauksen yhteydessä on myös mahdollista ja suositeltavaakin tehdä ilmavuotojen paikannus lämpökameralla.

Tiiveysmittauksesta asiakas saa raportin, josta selviää rakennuksen ilmanvuotoluku ja ilmavuotojen sijainnit, mikäli ne paikannetaan. Raportti voidaan toimittaa rakennusvalvontaan todistukseksi suoritetusta mittauksesta.

Tarjoamme uuden omakotitalon tiiveysmittaukset
Pelkkä ilmatiiveyden mittaus
450 €

Ilmatiiveyden mittaus ja ilmavuotojen paikannus
550 €

Hinnat sisältävät ALV 24% ja kaikki kulut. Raportti toimitetan sähköisessä muodossa. Hinnat ovat voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Itäuusimaa, Päijät-häme, Kymenlaakso ja Etelä-karjala

Voit tilata palvelut yhteystietolomakkeella tai sähköpostilla osoitteesta juho@rongas.fi tai puhelimitse numerosta 044 555 7717

Rakennuksen ilmanpitävyyden merkitys

Rakennuksen vaipan ilmapitävyys

Rakennuksen vaipan ilmanpitävyys on nykyrakentamisessa erittäin tärkeä asia, joka on otettava huomioon jo rakennusta suunniteltaessa ja erityisesti rakennusvaiheessa.

Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen

Siirryttäessä entistä eristävämpiin vaipparakenteisiin lämpövirta rakenteen läpi pienenee ja näin kosteustekniset riskit lisääntyvät, koska kuivumis mahdollisuudet ovat huonommat kuin vanhemmilla rakenteilla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että rakenteen sisäosissa käytetään riittävää höyryn- ja ilmansulkua. Ilmansulun on oltava ehdottoman tiivis, jotta rakenteisiin ei pääse lämpimän sisäilman mukana kulkeutumaan kosteutta, joka saattaa tiivistyä rakenteiden kylmempiin ulko-osiin.

Hyvä asumisviihtyvyys ja terveellinen sisäilmasto

Kylmän ulkoilman virtaaminen rakennuksen vaipan läpi aiheuttaa vedon tunnetta ja lisää pahimmillaan terveysriskejä. Hyvä ilmatiiveys vähentää vedon tunnetta ja ehkäisee samalla haitallisten aineiden, kuten homeitiöiden, epäpuhtauksien ja radonin pääsyn sisäilmaan.

Energian kulutuksen pienentäminen

Hallitsemattomalla vuotoilmalla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen.

Pientaloissa voidaan pitää nyrkkisääntönä, että 1 q50-luvun kokonaisyksikön pienennys vähentää rakennuksen lämmitysenergian kulutusta keskimäärin 7 % ja kokonaisenergian kulutusta 4 %. Vuotoilman suhteellinen osuus energian kulutuksesta kasvaa koko ajan siirryttäessä kohti matalaenergiarakentamista. Tiivis rakenne säästää energiaa myös epäsuorasti, kun vedon tunne vähenee, voidaan laskea sisälämpötilaa. Sisälämpötilan laskeminen vähentää merkittävästi rakennuksen energiankulutusta.

Ilmapitävyys on merkittävä tekijä rakennuksen energiankulutusta laskettaessa. Parhaimmillaan hyvä ilmapitävyys nostaa rakennuksen energiatodistuksen energialuokkaa, jolloin myös kiinteistön arvo nousee.

Ilmatiiveyden ilmoitusmenettely talotoimittajille

Ilmatiiveyden mittaukset talotoimittajille

Oikea kumppani ilmoitusmenettelyyn

Talotoimittajilla (rakennusurakoitsija, materiaali- tai elementtiteollisuuden yritys tai samaa talotyyppiä valmistava yritysryhmä) on yksittäisten kohteiden ilmavuotoluvun mittauksen sijaan mahdollisuus tehdä ns. ilmoitusmenettely. Tällöin talotoimittaja voi ilmoittaa yhteisen ilmavuotoluvun toteuttamilleen kohteille, jotka ovat rakennetyypiltään samanlaisia eli ovat samaa talotyyppiä.

Insinööritoimisto Rongas Oy on asiantuntija ja oikea kumppani ilmoitusmenettelyyn, joka koostuu tutkimuksesta, ilmoituksesta ja seurannasta. Me suoritamme ammattitaidolla RT 80-10974 ohjeen mukaisen tutkimuksen ja laadimme tutkimusraportin. Suorittamamme tutkimuksen perusteella lasketaan kullekin talotyypille ilmoitettu ilmavuotoluku. Ilmoitetussa ilmavuotoluvussa otetaan huomioon mitattujen kohteiden lukumäärä ja mittaustulosten keskihajonta.