Lämpökuvaus

Kohteet ja asiakkaat

Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, taloyhtiöt, omakotirakentajat ja muut kiinteistöjen omistajat.

Olemme kuvanneet mm. asuinkerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja, toimistorakennuksia, kouluja, uimahalleja ja liikerakennuksia.

Lämpökuvausta on käytetty esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Uudisrakennuksen rakennustyön laadun tarkastukseen
  • Rakennusliikkeen sisäinen laaduntarkastus
  • Peruskorjauksen laaduntarkastus
  • Rakennuksen kunnon selvittäminen ennen peruskorjausta
  • Lattialämmitysputkien ja kaapeleiden paikannus

Rakennuksen lämpökuvaus tuottaa monta etua

Vankalla asiantuntemuksella suoritettu rakennuksen lämpökuvaus on hyvä laadunvarmistustyökalu uudisrakentamisessa, erittäin tärkeä apuväline vanhan rakennuksen kuntotutkimuksessa ja korjausta suunniteltaessa. Lämpökuvauksella voidaan ainetta rikkomatta selvittää rakenteiden ilmavuodot, eristeviat, kylmäsillat ja tietyin edellytyksin myös kosteus- ja homevauriot.

Yksivaiheisessa lämpökuvauksessa kuvaamme rakennuksen normaalissa käyttötilassaan sisäpuolelta, laadimme käyttöösi kattavan raportin ja konsultoimme sinua mahdollisesti tarpeellisista korjaustoimenpiteistä.

Kaksivaiheisessa lämpökuvauksessa kuvaamme rakennuksen toiseen kertaan alipaineistettuna. Näin pystytään paremmin erottamaan lämpövuodot ja ilmavuodot toisistaan sekä havaitsemaan myös ne ilmavuodot, jotka vain alipaineistus tuo esiin. Kaksivaiheisen kuvauksen yhteydessä voidaan helposti suorittaa myös rakennuksen ilmatiiveyden mittaus.

Lämpökuvauksella voidaan tutkia myös talotekniikkaa. Sähköjärjestelmistä voidaan todeta ylikuormitetut sulakkeet, löysät ja hapettuneet liitokset sekä ylikuormitetut sähköjohdot. Lämmitysjärjestelmiä kuvaamalla voidaan todeta tarve ilmata patterit, vesipattereiden ja putkistojen tukkeumat, termostaattien toimivuus sekä lattialämmitysputkien sijainti.

Mittaukset suorittaa  VTT:n sertifioima rakennusten lämpökuvaaja.