Energiatodistus ja -selvitys

Energiatodistus olemassa oleville rakennuksille

Rakennuksen energiatehokkuuden mittatikku

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä joka tarvitaan rakennuksen normaaliin käyttöön. Energian kulutuksen perusteella sille määritellään energialuokka asteikolla A-G. Energialuokan avulla voidaan vertailla eri rakennusten energiankulutusta. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan ja eniten G-luokan kiinteistö.

Energiatodistuksen laadinta sisältää rakennuksen katselmoinnin paikanpäällä ja ehdotuksia toimenpiteistä joilla voidaan pienentää energiankulutusta.

Energiatodistus vaaditaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilta olemassa olevilta rakennuksilta myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Meiltä saat pätevöityneen energiatodistuksen antajan laatiman energiatodistuksen.

Energiaselvitys uudisrakennuksille

Meiltä saat myös rakennuslupaa haettaessa vaadittavan energiaselvityksen uudisrakennuksille.

Energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut:

  • Rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus
  • Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho
  • Rakennuksen lämmitysteho
  • Rakennuksen energiankulutus
  • Energiatodistus